February 2016

Är man anonym när man använder torrents? BitTorrent-systemet är i sin natur transparent i hur det överför data. BitTorrent-trackers agerar som växlar som säger åt samtliga som ansluter var de kan hitta informationen de söker. Användare som utbyter filer ansluter även direkt till varandra. Det gör att användarnas IP-adresser, vilket…

Läs mer

Hur använder man torrents? För att kunna använda sig utan av torrent-fil måste man ha en BitTorrent-klient. Det är ett program som tolkar innehållet i filen och kommunicerar med de BitTorrent-trackers som agerar mellanhänder för att du och andra användare ska kunna dela med er av filer. En sådan klient…

Läs mer