Är man anonym när man använder torrents?

Är man anonym när man använder torrents?

BitTorrent-systemet är i sin natur transparent i hur det överför data. BitTorrent-trackers agerar som växlar som säger åt samtliga som ansluter var de kan hitta informationen de söker. Användare som utbyter filer ansluter även direkt till varandra. Det gör att användarnas IP-adresser, vilket är en nummerserie som identifierar en dator på internet, blir synliga. Eftersom BitTorrent-trackers även tillhandahåller historik över vilka som har varit anslutna går det även att se bakåt i tiden vilka som har varit aktiva.

är man anonym när man använder torrents

Ett sätt som är populärt för att kringgå detta är att köpa ett konto på ett virtuellt privat nätverk (VPN). Har man ett sådant konto kan man säga åt sin dator, eller mobila enhet, att först ansluta till det virtuella privata nätverket och sedan via det nätverket använda BitTorrent. Det betyder att man är dold bakom den nätverkets IP-adress. Man är helt enkelt dold bakom en annan dator. På det sättet blir man anonym inför BitTorrent-trackern. Tidigare var VPN-tjänster vanliga att använda inom företag där det kan vara av nytta att centralisera sin trafik inom ett och samma nätverk. Numera har sådana tjänster kommit att kallas för anonymitetstjänster då de i allt större utsträckning används för att dölja viss internettrafiks ursprung.

Prissättningen för dessa tjänster varierar från dryga 50 kronor månaden till några hundra kronor i månaden. Det finns även många utländska företag som levererar sådana tjänster. Då är det möjligt att få ned prisbilden men med risk för att den egna internethastigheten påverkas negativt. För den som vill prova på en liknande lösning finns gratisalternativet Tor. Då detta till stor del drivs genom privata initiativ är det däremot inte så uppskattat att använda det för BitTorrent då sådan aktivitet är väldigt resurskrävande. Är det viktigt att vara anonym? Det är svårt att svara på. Då torrenter ligger i en juridisk gråzon sker all användning på eget ansvar. För vissa är det helt klart i deras intresse att fundera över anonymitetslösningar.