Är torrents lagliga?

Är torrents lagliga?

Torrents har en ganska problematisk rättslig ställning. Då en torrent-fil endast innehåller information om andra filer är den inte olaglig i sig. Filerna som den hänvisar till kan däremot vara olagliga av olika anledningar. När man använder en torrent-fil i kombination med en BitTorrent-klient börjar klienten att leta upp andra användare som har eller vill ha filerna som torrent-filen hänvisar till. De delar du själv saknar hämtas från andra och de delar du har delas med till andra. Det är i denna process som den rättsliga problematiken uppstår.

Filer kan i sig vara olagliga av olika anledningar. Vissa sorters hantering av filer kan också vara olaglig. Om du delar med dig av ett program som du inte har rätt att sprida kan detta utgöra upphovsrättsbrott. Det är detta som brukar kallas för piratkopiering: att tillgängliggöra något upphovsrättsskyddat utan att ha rätten att göra det. Det innebär att gör upphovsrättsintrång om du genom en BitTorrent-klient delar med dig av ett program eller spel som du inte har tillåtelse att sprida. Då BitTorrent endast delar med sig av små spridda delar i taget är det oklart exakt var gränsen för brott kan tänkas gå. Krävs det att samtliga fullständiga filer finns på din dator? Eller räcker det med att du delar med dig av delar av filerna? Det kan även räknas som medverkan till upphovsrättsbrott att genom en BitTorrent-klient låta sin dator, eller mobila enhet, agera mellanhand för överföringen av något upphovsrättsskyddat.

är torrents lagligt

Vad det innebär är att torrents i sig inte är olagliga. Att använda dem kan däremot vara olagligt och utgöra en brottslig handling om filerna hänvisar till upphovsrättsskyddat eller olagligt material. Hur bör man då förhålla sig till torrents? Det är en bedömning man själv måste göra. Gäller det material som är fritt att sprida är det aldrig olagligt att använda sig av dem. Gäller det material som är olagligt eller upphovsrättsskyddat så hamnar man i en gråzon.