Vad är torrents?

Torrents är filer som innehåller information om andra särskilda filer och kataloger. De är att jämföra med en mapp som innehåller förteckningar över saker och var man kan hitta dem. Dessa filer används sedan för att organisera olika användare som har de särskilda filer och kataloger som torrenten innehåller information om. Detta sker i sin tur genom en BitTorrent-tracker som agerar som en växel för de personer som behöver kommunicera med varandra. Då kan användare dela med sig av filer och kataloger med varandra.

Vi kan ta ett praktiskt exempel. Anta att du vill dela med dig av en bild. Genom att skapa en torrent-fil som innehåller information om bildfilen får du en slags förteckning som är helt oberoende av bilden. När du sedan delar med dig av torrent-filen kan en annan person kopiera bilden av dig utan att särskilt behöva be dig om bildfilen. Detta sker genom att BitTorrent-trackern agerar mellanhand och säger till din dator, eller mobila enhet, att någon har begärt en bild som är identisk med den du har. Då skickas bilden till personen i fråga. Om en ytterligare person har torrent-filen och vill kopiera bildfilen har han då möjligheten att kopiera den av två personer: dig och den som kopierade den av dig. Har en fil fått stor spridning genom BitTorrent blir den därmed enklare att ta del av eftersom den då tillhandahålls av fler.

Det finns både fördelar och nackdelar med detta system. En fil som har hög omsättning kan simultant hämtas i olika mindre bitar från flera separata platser. Det gör att nedladdningshastigheten förmodligen blir högre än om den endast hämtades från ett ställe. På motsidan finns risken att en fil med låg omsättning, eller ingen omsättning alls, inte ens går att hämta då det inte finns några som erbjuder den. Systemet är helt enkelt beroende av att många personer använder det för att det ska fungera.